Allt Om Datasäkerhet

I dagens samhälle används datorer till allt mer av våra vardagliga sysslor. En stor del av Sveriges befolkning använder datorn tex. till att betala räkningar, e-post och söka information på webben.

Dock är datasäkerhet något som gemene man inte tänker mycket över. Denna sida är tänkt som en introduktion i ämnet datasäkerhet för nybörjare. Här kan du få tips om hur du kan skydda din dator och personlig information från olika angrepp som till exempel datorvirus och trojaner.

Här kan du också läsa mer om FRA och IPRED och hur du kan skydda dig mot detta. Det som många inte tänker på idag är att merparten av datan som skickas på Internet inte är krypterad på något sätt. Som exempel kan nämnas e-post som oftast skickas i klartext över Internet. Samma sak gäller för MSN. Man kan med enkla tekniker läsa andras konversationer som skickas i ett nätverk eller över Internet.

För att skydda sig mot detta kan man använda sig av kryptering för att göra datan oläsbar för utomstående när den skickas över Internet. Detta kan till exempel göras med VPN. Man kan också kryptera sina e-post med hjälp av PGP.

I menyn till vänster kan du navigera på sidan och lära dig mer om datasäkerhet. Under varje avsnitt hittat du användbar information och tips. Har du frågor och funderingar om datasäkerhet är du välkommen kontakta oss.

Besök gärna Datorinfo.se - Guider och Artiklar om Datorer och Mjukvara.

 

Copyright alltomdatasäkerhet.se 2009 - 2011

Kontakt: fredrik@alltomdatasakerhet.se

Dyslexi Barnkläder